ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  mou 4 ปี  |  mou 2 ปี  |  คนใหม่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


18 พฤษภาคม 2565
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยแรงงาน 3 สัญชาติขึ้นทะเบียนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะมติครม 13 กค 2564วีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
ระบบอนุญาตทำงานของคน ต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทาง อิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้เข้าชม : 0001116994

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

mou 4 ปี
ขั้นตอนการรับบริการ MOUครบ4ปี

  1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ (รายละเอียดการตรวจสุขภาพ)
  2. แรงงานไปถ่ายรูปที่ร้านหรือมาถ่ายที่บริษัท(ฟรี)
  3. นายจ้างลงนามแบบฟอร์มที่ทางเราจัดเตรียมให้
  4. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทฯ

วิธีการดำเนินการต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน MOUครบ4ปี

  1. ยื่นเอกสารต่อวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  2. ยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตทำงานที่กรมจัดหางาน
  3. ยื่นขอจัดทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(ทำบัตรต่างด้าวสีชมพู)

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
4. สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
*เซ็นต์ชื่อสด+ประทับตราจริงทุกใบ

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงานต่างด้าว

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง
2. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ตัวจริง
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 6 รูป (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)
4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว (ปริ้นใส่กระดาษ A4 1 รูป ) (พาแรงงานมาถ่ายที่บริษัทได้)
5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

สามารถยื่นต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว Work Permit และ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ล่วงได้ 45 วัน

 

รวมค่าบริการและค่าธรรมเนียมMOUครบ4ปี

ทางเลือกที่ 1. แรงงานไปตรวจสุขภาพเอง 7,200 บาท ต่อคน

ทางเลือกที่ 2. รวมบริการพาแรงงานไปตรวจสุขภาพด้วย 8,700 บาท ต่อคน (ไม่รวมประกันสุขภาพแรงงาน)

ช่วงนี้จัดหางานไม่เก็บเงินค่าประกัน MOU 1,000 บาท


เปิดด่าน 5 จุด
ทำที่กักตัวรองรับแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นายจ้างสามารถยื่นความต้องการจ้างแรงงานที่กรมการจัดหางานได้เปิดด่าน 5 จุด –ชายแดนเมียนมา 2 จุด คือ จ.ระนอง และ
อ.แม่สอด จ.ตากชายแดนกัมพูชา 1 จุด คือ จ.สระแก้วชายแดน สปป.ลาว 2 จุด คือ จ.หนองคาย
และ จ.มุกดาหารค่าใช้จ่ายรวมในการนำเข้าฯ ระหว่าง
11,490-22,040 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คนค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง 2,600 บาทตรวจลงตราวีซ่า (2 ปี) 2,000 บาทใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) 1,900 บาทตรวจสุขภาพ 6 โรค 500 บาทค่าประกันสุภาพรวมโรคโควิด-19 ระยะเวลา
4 เดือน กับบริษัทประกันภัยเอกชนประเมาณ 990 บาท
ระหว่างรอเข้าประกันสังคม เพราะหากแรงงานเจ็บป่วยค่าบริการทางการแพทย์ (ฉีดวัคซีน) 50
บาทค่าสถานที่กักตัววันละ 500-1,000 บาท
โดยกลุ่มสีเขียวกักตัว 7 วัน
รวมค่าใช้จ่าย 3,500-7,000 บาทกลุ่มสีเหลืองและแดงที่กักตัว 14 วัน
รวมค่าใช้จ่าย 7,000
– 14,000 บาทส่วนแนวทางการดำเนินการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้1. ยื่นแบบคำร้องนำเข้าแรงงานนายจ้างยื่นแบบคำร้องกับสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
โดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการกักตัวคนต่างด้าว
ได้แก่ ค่าสถานที่กักตัว ค่าตรวจโรคโควิด –
19 ซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล2. ประเทศต้นทางหาแรงงานประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร
คัดเลือก ทำสัญญา และจัดทำบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าว (name
list) ส่งให้กรมการจัดหางาน และกรมการจัดหางานส่งให้นายจ้าง3.
นายจ้างยื่นขอทำงานแทนแรงงานต่างด้าวนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ
ที่ได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (
name list) แล้ว ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง4. ทำหนังสือถึงสถานทูตแต่ละประเทศกรมการจัดหางานมีทำหนังสือถึงสถานทูตไทย
ณ ประเทศต้นทางของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาออกวีซ่า (Non-Immigrant
L-A) ให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อและหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้5. ลงตราอนุญาตให้อยู่ไทยชั่วคราวเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องแสดงหนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงาน ผลตรวจโควิด-19
และหลักฐานการได้รับวัคซีน (ถ้ามี)สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจลงตราอนุญาตวีซ่า
(
Non-Immigrant
L-A)เป็นระยะเวลา 2 ปีจากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่กักตัว
โดยยานพาหนะที่นายจ้างแจ้งไว้เท่านั้น และต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด
ห้ามแวะสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักตัว6. ตรวจโรค-กักตัว-ตรวจหาเชื้อคนต่างด้าวต้องเข้ารับตรวจสุขภาพ 6
โรค กักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
ดังนี้6.1
คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบ (กลุ่มสีเขียว)เข้ารับการตรวจสุขภาพ 6 โรค
หากตรวจผ่านต้องกักตัวอย่างน้อย 7 วันและตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง6.2
คนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบ (กลุ่มสีเหลือง) หรือยังไม่ฉีดวัคซีนเลย(กลุ่มสีแดง) เข้ารับการตรวจสุขภาพ 6
โรค หากตรวจผ่านต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้งทั้งนี้
กระทรวงแรงงานจะสนับสนุนวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้แก่คนต่างด้าวโดยนายจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะดำเนินการฉีดให้แรงงานในวันสุดท้ายของการกักตัวหากตรวจพบเชื้อโควิด-19
ให้แรงงานเข้ารับการรักษา โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นส่วนที่นายจ้าง
หรือกรมธรรม์ที่นายจ้างทำให้แรงงานต่างด้าวเป็นผู้ฝ่ายผิดชอบ7. อบรมผ่านระบบวิดีโอคนต่างด้าวรับการอบรมผ่านระบบวิดีโอ (video
conference) ณ สถานประกอบการ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว
คนต่างด้าวรับใบอนุญาตทำงาน โดยการอนุญาตให้ทำงานจะเริ่มจากวันที่คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา
(วีซ่า) ให้เดินทางเข้ามาในประเทศ
.ยื่น Demand   จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)2. ส่ง Demand
ไปให้ agency กัมพูชา , ลาว
เพื่อทำ
Name List (ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ Name
List3. ได้ Name
List แล้ว ทำ ตท.2 จ่ายค่า Work Permit (ใบอนุญาตทํางาน) ที่จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)4. กรมฯออกหนังสือถึง ตม. (7-14 วัน)5. ส่งหนังสือCalling
Visa ไปประเทศต้นทาง (ประมาณ 15 วัน) ส่วนเอกสาร ตม.6. ทำ Smart
Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว) และตรวจลงตราวีซ่า (1 วัน)7. ตรวจโรค (1 วัน) และ
นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน
(ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้ามาทำงาน)ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 45-120วัน
ทําการ (นําจากวันยื่น
Demandเข้าจัดหางาน) ขึ้นอยู่กับทางการ
วันหยุดของแต่ละประเทศ


  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE