ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |  พม่า  |  mou  |  ที่  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


10 สิงหาคม 2563
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แรงงาน 3 สัญชาติการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนใช้ เองในระดับครัวเรือนพืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆหนึ่งไม้หมอน หนึ่งชีวิต เชลย : ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะเมียนมาร์พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานวีดิทัศน์ โครงการศึกษาและ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?นักลงทุน แห่ทำธุรกิจที่ พม่า
โครงการทางรถไฟ ท่าเรือ แหลมฉบัง ท่าเทียบเรือน้ำ ลึกทวาย


จำนวนผู้เข้าชม : 0000000113

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

  ทำ


พาส


ปอร์ต


พม่า


ลาว กัม


พูชา  

mou


ที่อยู่ในไทย


ได้ทุกคน


ทำพาสปอร์ตแรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา มาทำงานในไทย ทำ mou แรงงานต่างด้าวต้องทำ  mou  จึงจะเดินทางได้ทั่วประเทศไทย
 •  www.tmdc2009.com  ทำพาสปอร์ต MOU พม่า กัมพูชา ลาว  ให้คำปรึกษา ฟรี

  • วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย                                                                                          ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU  พม่า กัมพูชา ลาว

  • 1. ยื่น Demand จัดหางาน  

   2. ส่ง Demand ไปให้ agency  กัมพูชา ลาว เพื่อทำ Name List 

   3. ได้ Name List แล้ว ทำ ตท.จ่ายค่า  Work Permit 

   4. กรมฯออกหนังสือถึง ตม.

   5. ส่งหนังสือCalling Visa ไปประเทศต้นทาง เอกสาร ตม.

   6. ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว) และตรวจลงตราวีซ่า

   7. ตรวจโรค  และ นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย

   8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน 

   ระยะเวลาดําเนินการ

   ประมาณ ....... วัน ทําการ (นําจากวันยื่น Demand เข้าจัดหางาน

   เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU 

   สำหรับนายจ้าง

   1.       หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน เดือน)

   2.       บัตรประชาชน

   3.       ทะเบียนบ้าน

   4.       แผนที่สถานที่ทำงาน

   5.       รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก 6  รูป

   6.       กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

   7.       กรณีร้านค้า  สํญญาเช่า

   8.       รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่างๆ

   สำหรับลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว กรณีคนเก่า)

   1.       บัตรประชาชน

   2.       ทะเบียนบ้าน

   3.       ใบเกิด

   4.       พาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงาน (อันเก่า)

   5.       รูปถ่าย นิ้ว 6 รูป

  •  080-5696667    081-8585563      081-8387632   089-8903032    

     line ไอดี  bbang101  หรือ       bbaa2017  bbaa2019

   E-mail=  chucheep9@gmail.com             www.tmdc2009.com    

   45/129 ม.5  แขวงบางบอน  เขตบางบอน ก รุงเทพ 10150 

  •  เขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวตามฤดูกาลได้ตามมาตรา 64   เข้ามาได้ครั้งละ 3 เดือน 

   นายจ้างท่านใดสนใจติดต่อได้ มีคนงานพร้อมรอทำงานอยู่แล้ว  

  •   080-5696667     089-8903032      081-8387632       081-8585563  

      {ID-Line }   bbang101  หรือ    bbaa2017    bbaa2019

  E-mail=  tmdc55@hotmail.com     www.tmdc2009.com

  • ไปพม่าโทร {MOE} 959775081134   ไปแม่สอด{MOE}โทร 092-1904423
  •  มีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอน ของการทำ เอกสาร ไม่มีลอยแพลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
  •  มีเวลา ช่วงรอเอกสารต่างๆ พาเที่ยว  ต่างประเทศด้วย
  • แรงงานต่างด้าว เปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ทุกคน ทุกจังหวัด

  ทำ mou ของประเทศลาว      17,000บาท ใช้เวลายื่นเอกสาร,,,,,,,,เดือน

  ทำ mou ของประเทศพม่า     19,000บาท ใช้เวลายื่นเอกสาร,,,,,,,,เดือน

  ทำ mou ของประเทศกัมพูชา 17,000บาท ใช้เวลายื่นเอกสาร,,,,,,,,เดือน

  •  พาสปอร์ตพม่า (สีแดง) MOU
  • Mou พม่า

   1. แรงงงานต่างด้าวที่มีเล่มเขียวแล้ว ต้องการทำ MOU แรงงานต้องมี บัตรประชาชนตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง ใช้เวลายื่นเอกสาร 3 เดือน (รวมค่าใช้จ่าย 19,000 บาท)

   1.เอกสารยื่นความต้องการแรงงานต่างด้าว วางมัดจำ 10,000 บาท ใช้เวลา ประมาณ .....เดือน

   2.เซ็นสัญญา ระหว่าง รัฐบาลไทย กับ รัฐบาลพม่า จ่ายอีก 9,000 บาท

   3. รับเล่มพาสปอร์ตและตี VISA เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ 

   กรณี  แรงงานต่างด้าว  เอกสาร  ไม่ครบ

   1.บัตรประชาชน ต้องมีการเปลี่ยน

   2.บัตรประชาชน ต้องเปลี่ยน 3 ครั้ง

   2.1 ต้องเปลี่ยนตอนอายุ 18 ปี ถ้ายังไม่เปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนที่อำเภอ ประเทศพม่า

   2.2 ต้องเปลี่ยนตอนอายุ 31 ปี ถ้าไม่เปลี่ยน โดนปรับ 1,000 บาท

   2.3 ต้องเปลี่ยนตอนอายุ 45 ปี ถ้าไม่เปลี่ยน โดนปรับ 1,000 บาท

   3.ทะเบียนบ้าน ตัวจริง ต้องมีตราประทับของ ตำบล และ อำเภอ  (มีสำเนา ปรับ 1,000)

   4.บัตรประชาชน กับ ทะเบียนบ้าน ไม่ตรงกัน ปรับจุดละ 1,000 บาท

   5.ถ้าเคยมีพาสปอร์ตมาแล้ว ต่อ VISA ถูกต้องตลอด คืนพาส ไม่เสียค่าปรับ

   6.ตรวจสอบแล้วว่าเคยมีพาสปอร์ต อยู่แล้ว ภายใน 10 ปี ปรับ 3,000 บาท

  •  ถ้า VISA หมดอายุ ปรับ 1,000 บาท

   • Mou พม่า เอกสารนายจ้าง 

   • 1.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

   • 2.ส ำเนำบัตรประชำชน 

   • 3.บริษัท ต้องมีเอกสำรบริษัทและ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน กรรมการ

   • 4. รูปถ่ายก้บนายจัาง

  Mou กัมพูชา  เอกสารนายจ้าง 1.สำเนาทะเบียนบ้าน

  2.สำเนาบัตรประชาชน

  3.บริษัท ต้องมีเอกสารรับรองบริษัทและ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน กรรมการ

  ขั้นตอนการดำเนินการ 

  1.เอกสารส่งให้บริษัท เพื่อทำเอกสารยื่นความต้องการแรงงานต่างด้าว วางมัดจำ 10,000 บาท ใช้เวลา ,,,,,,, ( ไทยกับกัมพูชา อนุญาติให้นำเข้าได้ )

  2.จ่ายอีก 7000 เพื่อจ่ายค่าอนุญาตต่างๆ (เนมลิส) ใช้เวลา,,,,,,,

  3.นัดตี VISA ภายใน,,,,,,,,,หลังจากได้เนมลิส

  **กรณีแรงงานต่างด้าวไม่มีพาสปอร์ต**

  1.บัตรประชาชน ตัวจริง (ถ้าไม่มี จ่ายเพิ่ม 3000 บาท)

  2.ทะเบียนบ้าน ตัวจริง

  3.ใบเกิด ตัวจริง

  4.ทำพาสปอร์ต เพิ่มอีก 10,000 บาทพาสปอร์ต ที่ได้จะเป็นสีดำไม่ต้องเดินทางไปทำ

  5.เดินทางไปที่ปอยเปตเอง หรือ แรงงานอยู่ที่กัมพูชาแล้วนัดให้มาพบกันที่ ปอยเปต คืนเงิน 4,000 บาท

   080-5696667      081-8585563      081-8387632   089-8903032    

  02-4172663       034-564544 

    line ไอดี  bbang101  หรือ       bbaa2017  bbaa2019

  E-mail=  tmdc55@hotmail.com             www.tmdc2009.com    

  45/129 ม.5  แขวงบางบอน  เขตบางบอน ก รุงเทพ 10150 

  ไปพม่าโทร {MOE} 959775081134   ไปแม่สอด{MOE}โทร 092-1904423 

   ธนาคาร กสิกรไทย   เลขบัญชี   619-2-36882-9   ณัฐวัฒณ์  วิสุทธาภรณ์    


 • Mou ลาว เอกสารนายจ้าง 

 • 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 

 • 2.สำเนาบัตรประชาชน 

 • 3.บริษัท ต้องมีเอกสารบริษัท

 •  ขั้นตอนการดำเนินการ

 •  1.เอกสารส่งให้บริษัท ยื่นความต้องการแรงงานต่างด้าว วางมัดจ ำ 10,000 บำท 

 • ใช้เวลา ประมำณ ,,,,,,, ( ไทยกับลาว อนุญาตให้นำเข้าได้ ) 

 • 2.จ่ายอีก 7,000 เพื่อยจ่ายค่าอนุญาตต่างๆ (เนมลิส) ใช้เวลาประมำณ,,,,,,,,,,, 

 • 3.นัดเดินทางไปเวียงจันทร์ ภายใน ,,,,,,,,, หลังจากได้เนมลิส จากฝั่งลาวจ่ายอีก 2,000 บำท 

 • สิ่งที่แรงงานจะได้รับ 1.VISA อำยุ 2 ปี 

 • 2.ใบอนุญาตทำงาน (WORK POMIT ) 2 ปี

 • 3.ค่ารถไปกลับ ฟรี 

 • 4.ค่าที่พักฝั่งลาว ฟรี

 • 5.อบรมก่อนท ำงาน ฟรี 

 • 6.ใบรับรองแพทย์ ฟรี 

 • 7.เข้าระบบที่จัดหางาน ฟรี 

 • **กรณีแรงงานต่างด้าวไม่มีพาสปอร์ตท่องเที่ยว** 

 • วิธีทำพาสปอร์ต

 •  1.บัตรประชาชนลาว ตัวจริง 

 • 2.สำมะโนครัวลาว(ทะเบียนบ่าน) ตัวจริง 

 • 3.ใบยืนยันให้ทำพาสปอร์ต จากอำเภอ ตัวจริง

 •  4.เอกสารครบ 3 อย่าง นัดพบกับ บริษัท บีแบ้ง ที่ เวียงจันทร์ 

 •  (ถ้าให้พาไปทำ จากประเทศไทยจ่ายเพิ่ม 4,000 )

 • 5.ค่าใช้จ่ายทำพาสปอร์ต 8,000 บาทใช้เวลาทำ ,,,,,,,, ฟรี ค่าที่พัก

 • ( ถ้าตรวจพบว่าเคยทำพาส   หมดอายุ ไม่ถึง 1 ปี ปรับอีก 3,000 บำท )

 •  ข่าวดี 

 • พาสปอร์ตหายทำได้ในประเทศไทยเเต่ช้า 

 • บริษัทนำคนเข้ามาทำงานในประเทศไทยบีแบงค์ จำก้ด

 • ย้าย  สำนักงาน จาก จังหวัดแม่สอด มาที่

 • บ้านเลขที่ 128  หมู่5(หมู่บ้านดีเค)  แขวงบางบอน  เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 

 

วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

(มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

      ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

. มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

 เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

 •   080-5696667     089-8903032      081-8387632       081-8585563  

  092-2795072    {ID-Line }   bbang101  หรือ bbaa2017     bbaa2019

E-mail=  tmdc33@hotmail.com     www.tmdc2009.com

 • ไปพม่าโทร {MOE} 959775081134   ไปแม่สอด{MOE}โทร 092-1904423 

 • ,Slideshow Products
  DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE