ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี
  หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   Ci กับ PJ  |  passport  |  กระท่อม  |   เข้าสู่ระบบผู้ดูแลเว็บ  


28 พฤศจิกายน 2565
หมวดหมู่สินค้า
DVD ซีรี่ย์เกาหลี ญี่ปุ่น..

หมวดหมู่ย่อยกรมการจัดหางาน สำนัก บริหารแรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์พืช6ชนิดทำอาหาร​ไก่​ไข่​ กินแล้วไข่ดกๆวิธีทำหนังสือผ่านแดน ชั่วคราวออนไลน์ E- Border pass ไปเที่ยวลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซียพืชกระท่อมวีดิทัศน์ โครงการศึกษา และ ออกแบบวางผังชุมชน ชายแดน บ้านน้ำพุร้อน กาญจนบุรีลงทุนพม่าต้องเตรียม ตัวอย่างไร?ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ลาวสวัสดีครับ ทุกท่าน


จำนวนผู้เข้าชม : 0000002180

ทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว {MOU} ให้คำปรึกษา ฟรี

   ข่าวสาร และ ประกาศ

เปิดแล้ว 

ขึ้นทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 

รอบใหม่
ถ่ายบัตรชมพู 

สำหรับ

แรงงาน

ทุกกลุ่ม

ที่ผิดกฎหมาย

ในประเทศไทย


ผู้ประกอบการ ร่วมมือนำ แรงงานผิดกฎหมาย ออกมาแสดงตัวมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ดำเนินการ 3 ช่วงระยะ คือ

  1.ช่วงที่ 1 
  - บันทึกข้อมูล
  - ยื่นคำขอ Namelist
  - พิจารณาอนุมัติ Namelist

  2.ช่วงที่ 2 
  - ชำระเงิน (100+900)
  - ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.50)

  3.ช่วงที่ 3 
  - ยื่นเอกสารประกันสุขภาพ
  - ตรวจอัตลักษณ์ ณ สตม.
  - ยื่นเอกสาร/พิจารณาอนุมัติในระบบ
  - ปรับปรุงทะเบียนประวัติ

   080-5696667          081-8585563  

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com


 • แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

  1.     นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต

  2.    นายจ้างล้มละลาย

  3.    นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง

  4.    นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

  5.     ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

  6.     นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม

  เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

  ค่าบริการและค่าธรรมเนียมรวมแล้ว 1,400 บาท ต่อคน

  ถ้าไม่เคยวางหลักประกัน เพิ่มค่าหลักประกัน 1,000 บาท

  เอกสารที่ต้องใช้แจ้งเข้าแรงงานต่างด้าว

  เอกสารนายจ้าง(1 ชุด)

  1.     หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน

  2.    สำเนาบัตรประชาชน

  3.    สำเนาทะเบียนบ้าน

  4.    เฉพาะงานก่อสร้าง ต้องใช้สัญญาก่อสร้าง 1 ชุด

  เอกสารแรงงาน

  1.     พาสปอร์ตเล่มจริง

  2.    ใบอนุญาตทำงานตัวจริง

  3.    รูปถ่าย

  4.    ใบแจ้งออกตัวจริง ในกรณีเป็น MOU ไม่เกิน 15 วัน

   

  วันคล้ายวันเกิด ที่สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร

   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

  นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ นำคณะไป

  เมืองเนปีดอร์       (Naypyidaw) หรือบางครั้งสะกดเป็น 

  เนปีตอ (Nay Pyi Taw) 

  (มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลาง

        ทวาย เมืองสำคัญทางทะเล พม่า ห่างจังหวัดกาญจนบุรี 130

  . มีโครงการทำถนนจากกาญจนบุรีไปเวลานี้มีทางที่รถวิ่งไปได้แล้ว

   เมืองย่างกุ้ง  เพื่อนๆที่ติดต่ออยู่ นิสัยดีทุกคน รับรองได้

  ว่าเป็นศูนย์รวมนักธุรกิจพม่าที่นิสัยดีทุกคน

  แหล่งแร่พลวงที่เจดีย์สามองค์ในพม่า ติดจ.กาญจนบุรี

  •   080-5696667     089-8903032         081-8585563     ID-Line    ccbbaa2020

  E-mail=  chucheep9@gmail.com    www.tmdc2009.com

  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU  พม่า กัมพูชา ลาว

  1. ยื่น Demand จัดหางาน (ประมาณ 14 วัน)

  2. ส่ง Demand ไปให้ agency กัมพูชา , ลาว เพื่อทำ Name List (ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ Name List)

  3. ได้ Name List แล้ว ทำ ตท.2 จ่ายค่า Work Permit (ใบอนุญาตทํางาน) ที่จัดหางาน (ประมาณ 14 วัน)

  4. กรมฯออกหนังสือถึง ตม. (14 วัน)

  5. ส่งหนังสือCalling Visa ไปประเทศต้นทาง (ประมาณ 15 วัน) ส่วนเอกสาร ตม.

  6. ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว) และตรวจลงตราวีซ่า (1 วัน)

  7. ตรวจโรค (1 วัน) และ นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย

  8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน (ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้ามาทำงาน)

   

  ระยะเวลาดําเนินการ

  ประมาณ 120 วัน ทําการ (นําจากวันยื่น Demand เข้าจัดหางาน) ขึ้นอยู่กับทางการ วันหยุดของแต่ละประเทศ 

  ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

  1. นำเอกสาร หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมบัตรประชาชนเมียนมา(พม่า)ตัวจริง และทะเบียนบ้านเมียนมา(พม่า)ตัวจริงหรือสำเนา มายื่นเพื่อจองคิว

  2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

  3. เดินทางไปทำหนังสือเดินทาง และ ตรวจโควิดแบบ ATK ก่อนเข้าศูนย์

  4. รอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 

  5. เดินทางไปรับหนังสือเดินทาง และ ตรวจโควิดแบบ ATK ก่อนเข้าศูนย์

   

  ค่าใช้จ่ายทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

  รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 6,500 บาท

  การชำระเงิน

  แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

  1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
  2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

  ราคาข้างต้นจะได้รับ

  1. หนังสือเดินทางใหม่อายุ 5 ปี

  2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง

  3. ค่าตรวจโควิดแบบ ATK ก่อนเข้าไปถ่ายรูปทำหนังสือเดินทาง

  4. ค่าเดินทางไปรับหนังสือเดินทาง

  5. ค่าตรวจโควิดแบบ ATK ก่อนเข้าไปรับทำหนังสือเดินทาง

  เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางพม่าเล่มใหม่

  1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า

  2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

  3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

  4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียน

  ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

  1. ยื่นขออนุญาตทำงาน 3,000 บาท

  อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2568

  2.ตรวจสุขภาพ

  2.1มีประกันสังคมแล้ว 1,500 บาท

  2.2เพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน 2,000 บาท

  2.3เพิ่มประกันสุขภาพ 1 ปี (สำหรับงานรับใช้ในบ้าน) 3,000 บาท

  3. ยื่นขอวีซ่า 3,500 บาท
  อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 13 กุมภาพันธ์ 2568 

   

  เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงาน และ วีซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 2568 ของ แรงงานต่างด้าว

  นายจ้างบุคคลธรรมดา

  1.สำเนาบัตรประชาชน

  2.สำเนาทะเบียนบ้าน

  3.แผนที่บ้าน

   

  นายจ้างนิติบุคคล 

  1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน

  2.สำเนาบัตรประชาชน 

  3.สำเนาทะเบียนบ้าน 

  กรณีรับเหมาก่อสร้าง

  -สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง

  -สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา

  -สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

  -สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)

  -แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

  **กรณีเป็นงานขายของหน้าร้าน หรือ กิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า เป็นต้น

  เอกสารแรงงานต่างด้าว

  1.รูปถ่ายแรงงาน 

  2.หนังสือเดินทาง ตัวจริง (ควรมีอายุมากกว่า 13 FEB 2024)

  3.ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (บัตรชมพู)

  4.รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว

  ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

  1. นำเอกสาร หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมบัตรประชาชนเมียนมา(ลาว)ตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นเพื่อจองคิว
  2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ที่ สถานทูตลาว
  3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ประมาณ 25-30 วัน

  ถ้าไม่อยากเดินทางไปสถานทูตลาว ก็สามารถทำได้ รายละเอียด ที่นี่

  ค่าใช้จ่ายทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

  รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 5,500 บาท

  การชำระเงิน

  แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

  1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
  2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

  ราคาข้างต้นจะได้รับ

  1. หนังสือเดินทางลาวใหม่อายุ 10 ปี

  2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง

  3. ค่าจัดส่งหนังสือเดินทาง

  เอกสารที่ต้องใช้ทำหนังสือเดินทางลาวเล่มใหม่

     เอกสารแรงงาน

  1. พาสปอร์ตเดิม

  2. หน้าวีซ่าล่าสุด

  3. ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

  4. บัตรประชาชนแรงงานลาวตัวจริง (ถ้ามีแต่สำเนาก็สามารถทำได้ รายละเอียด ที่นี่ )

  5. สำเนาทะเบียนบ้านแรงงานลาว

  6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป พื้นหลังขาว (มีบริการถ่ายรูปให้ ฟรี )

     เอกสารนายจ้าง

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (นิติบุคคล)  Slideshow Products

    DESIGN & DEVELOP BY NAXZA WEB HOSTING :   NAXZA Mall MARKET PLACE