No.3 : แฟนต่างด้าวผมมีลูกกับแฟนพม่า เช่าบ้านอาศัยอยู่ตจว. แฟนไม่ได้ทำงานเลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน ไม่ได้ต่อ work permit แต่มีพาสฯอยู่ อยากอยู่อย่างถูกกฏ ต้องทำยังไงดีครับ ระหว่างให้
ผมเป็นนายจ้าง หรือให้เขากลับไปทำพาสฯท่องเที่ยวแล้วจดทะเบียนกัน
  ผู้ส่ง : นิด    Email : mania6353@gmail.com    วันที่ส่ง : 12/02/14

คำตอบ :
บริการทำพาสปอร์ตแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา ถูกต้องตามกฎหมาย

รวดเร็ว แน่นอน ไม่แพง เก็บค่าดำเนินการเพียง 1,000 บาท ยื่นเอกสารทั้งหมด

บริษัท จัดหางานบีแบงค์ จำกัด ได้รับรองจากกรมการจัดหางานเลขที่ 168 update

081-8585563 081-8387632 083-2667341 02-4172663 034-564544

E-mail tmdc33@hotmail.com www.tmdc2009.com

แรงงานพม่า ลาว กัมพูชา ใหม่ ไม่มีอะไรเลย หรือ พาสปอร์ตเก่ามีปัญหา ดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

จะได้ ทร 38/1 อนุญาตทำงาน 8 เดือน ประกีนสุขภาพ 1ปี

ส่งเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน นายจ้าง (ต้องเป็นเจ้าบ้าน)

(ถ้าไม่ใช้ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านมาด้วย)มาที่

ส่ง บ.ไทย-พม่า สัมพันธ์ จำกัด 128 ม.5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150

หรือ Fax 02-4172663 หรีอ E-mail tmdc33@hotmail.com

ใส่ที่อยู่ส่งกลับและเบอร์โทรกลับด้วยครับ ไปจองคิวก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบ

ได้ใบนัดจึงนำแรงงานมาทำ

แรงงานจะได้รับบัตรสีชมพูของกระทรวงมหาดไทย ภายใน 1 วัน

ขั้นตอนที่ 2 แรงงานพม่าที่ไม่มีบัตรประชาชน

ทำพาสปอร์ตพม่า (เพียง 1,000 บาทเก็บวันรับเเอกสาร)

ส่วนค่าใชีอี่นจ่ายจริงตามราชการวันเดินทาง

1.ค่าเล่มพาสปอร์ตอินเตอร์ไปได้ทั่วโลก เล่มแดงหนา 1,600 บาท

2.ค่าวีซ่า 2 ปี 1,000 บาท 3..ค่าอนุญาตทำงาน 1900 บาท

5.ค่ารถไป-กลับ ไทย-พม่า 1,700 บาท 6.ค่าที่พักอาหาร 300 บาท

( ประมาณ 6,500 บาท ) เก็บวันเดินทางไปทำพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง จำนวน 3 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 3 ใบ

3. สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 3 ชุด

4. ใบโคต้าการจ้างงาน จำนวน 3 ใบ

5. ใบมอบอำนาจ จำนวน 3 ใบ

เอกสารลูกจ้าง

1. สำเนาบัครสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียน ทร38/1 ของมหาดไทย

2. แบบฟอร์ม 3 ใบ ใส่ชื่ออายุ , เพศ ชื่อพ่อ ชื่อแม่

3. รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 ใบ

4. สำเนาบัตรประชาชนแรงงานต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้าน

(เรามีบริการพาไปทำทะเบียนบ้านบัตรประชาชนพม่า)

1.ค่ารถในประเทศไทย 1500 บาท

2.ค่ารถในพม่า 1500 บบาท

3.ค่าทำบัตรประชาชนพม่า 1500 บาท

4.ค่าที่พัก 500 บาท

5.ค่าอาหารกินเองครับ

(ค่าใช้จ่ายรวม 5,000 บาท)

ลูกจ้างที่ไม่อยากเดินทางไกลมีวิธ๊พิเศษ โทร.081-8585563

แรงงานพม่าที่มีบัตรประชาชนพม่า ทำในประเทศไทย

ทำพาสปอร์ตพม่า (เพียง 1,000 บาทเก็บวันรับเเอกสาร)

ส่วนค่าใชีอี่นจ่ายจริงตามราชการวันเดินทาง

1.ค่าเล่มพาสปอร์ตอินเตอร์ไปได้ทั่วโลก 1,600 บาท

2.ค่าวีซ่า 2 ปี 1,000 บาท 3..ค่าอนุญาตทำงาน 1900 บาท

5.ค่ารถ 500 บาท

( ประมาณ 5,000 บาท ) เก็บวันเดินทางไปทำพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องใช้เหมือนกันกาญจนบุรี 034-564544 จุ๊ 081-8387632

กรุงเทพ ชูชีพ 081-8585563

แม่สอด มุก 080-4572628

นครราชสีมา แบงค์ 080-5696667 , 083-2667341

สระบุรี แบงค์ 080-5696667 , 083-2667341

นครปฐม 081-8585563

ส่ง บ.ไทย-พม่า สัมพันธ์ จำกัด 128 ม.5

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150

ใส่ที่อยู่ส่งกลับและเบอร์โทรกลับด้วยครับ

โอนเงินมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี พระราม 2

นาย ณัฐวัฒณ์ วิสุทธาภรณ์ บัญชีเลขที่ 619-2-36882-9

www.tmdc2009.com

แรงงานพม่าที่อยู่ประเทศไทยจะครบ 4 ปี

พาสปอร์ตมีเหลีอมากกว่า 2 ปี หมดอายุหลัง1 พย 2557

ต้องรีบส่งเอกสารเพื่อพิสูจน์สัญชาติก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

สิ่งที่จะได้รับกลับมา

1. วีซ่าเข้าประเทศไทย 2 ปี

2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

วันรับเอกสารเก็บเงินเพียง 1,000 บาท

วันเดินทาง 6,500 บาท ต้องไป แม่สอด นะครับ

เอกสารที่ต้องส่งมา

1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง จำนวน 4 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 4 ใบ

3. สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 4 ชุด

4. ใบโคต้าการจ้างงาน จำนวน 4 ใบ

5. ใบมอบอำนาจ จำนวน 4 ใบ

6. สำเนา พาสปอร์ของแรงงานต่างด้าว ทุกหน้า 4 ชุด

7. รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้วครึ้ง จำนวน 4 ใบ

แรงงานพม่าที่มีวีซ่าหมดก่อน 1 พย.2557 ขึ้นทะเบียนใหม่ ทำพาสปอร์ตอินเตอร์

ส่ง บ.ไทย-พม่า สัมพันธ์ จำกัด 128 ม.5

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150

โอนเงินมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี พระราม 2

นาย ณัฐวัฒณ์ วิสุทธาภรณ์ บัญชีเลขที่ 619-2-36882-9

โทรหาเรามีวิธีทำครับ ทำได้ ถูกต้อง แน่นอน สบายใจ

ชูชีพ 081-8585563 089-8903032 034-564544

www.tmdc2009.com

ต่อ 90 วัน ค่าบริการ 200 บาท

ทำใบอนุญาตทำงาน ย้ายนายจ้าง ค่าบริการ 1,000 บาท

ทำโคต้า ค่าบริการ 1,500 บาท ต่อ 1 โคต้า

ต่าต่อวีซ่า 2 ปี ในกทม 2,000 บาท ต่างจังหวัด 2,500 บาท

วีซ่าขาดอายุ ต่อ 2 ปี 2,500 บาท ค่าปรับวันละ 500 บาท

แรงงานพม่าอยู่ไทย 4 ปี วีซ่าย้งไม่หมด พาสปอร์ตเหลือ 2ปี

ต่อวีซ่าได้ 2 ปี อนุญาตทำงาน 2 ปี ต้องเดินทางไปแม่สอด

ค่าบริการรวม 7,500 บาท

โทร. 02-4172663 ชูชีพ 081-8585563

E-mail tmdc33@hotmail.com

กาญจนบุรี 034-564544 จุ๊ 081-8387632

กรุงเทพ ชูชีพ 081-8585563

แม่สอด มุก 080-4572628

นครราชสีมา แบงค์ 080-5696667 , 083-2667341

สระบุรี แบงค์ 080-5696667 , 083-2667341

นครปฐม กำแพงแสน 081-8585563

ประเทศพม่าเปิดตัวแรงมากๆ ท่านที่สนใจจะไปเที่ยวเชิงธุรกิจ เราจะพาท่านไปทั้งทางบกและอากาศ

1.ท่านจะได้พบสถานที่ที่เหมาะสำหรับทำธุระกิจ

2.จะได้พบคู่ค้าชาวพม่าที่จริงใจในประเทศพม่า

3.ท่านสามารถทดลองร่วมทำธุรกิจกันเพื่อนในประเทศไทยและประเทศพม่า

4.เราจะพานักธุรกิจจากประเทศพม่ามาเที่ยวดูธุระกิจในเมืองไทยและจับคู่ค้ากับพวกเราในประเทศไทย

ใตรสนใจโทรประสานงานเราได้

บริษัท จัดหางานบีแบงค์ จำกัด ได้รับรองจากกรมการจัดหางานเลขที่ 168
บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
MOU คือ การดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ

ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU

1. แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย

2. สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก

3. สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ (เพศ, ความสามารถ)

4. เสียค่าใช้จ่ายน้อยนายจ้างออก 3,000 บาท ลูกจ้างออก 10,000 บาท

(รวม 13,000 บาท นายจ้างออกก่อน แล้วหักหลังทำงานที่ประเทศไทย)

1. การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทยและพม่า

2. ขนส่งคนงานจากกรุงยางกุ้ง ถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงาน

3. Passport มีอายุ 6 ปี, Visa มีอายุ 2 ปี

4. จัดทำ Work permit 1 ปี + ตรวจสุขภาพ

5. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่พม่าจนถึงสถานที่ทำงาน

6. การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 60 วัน

7. ออกค่าโรงแรม, อาหาร, ให้กับนายจ้างที่จะไปดูงานที่ย่างกุ้ง จำนวน 1 คน (ต่อออเดอร์ 1 ครั้ง)

การบริการต่อเนื่องของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ)

บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป
  ผู้ตอบ : [u    Email : tmdc66@hotmail.com    วันที่ตอบ :19/09/14

   จำนวนผู้ตอบทั้งหมด  1   


คลิ๊กเพื่อตอบข้อความ Design & Develop by Naxza Web Hosting TEAM